THIOCTIC ACID – CHELÁTOR – KYSELINA THIOKTOVÁ

Kyselina thioktová má vynikající vlastnost a sice, že je rozpustná jak ve vodě, tak v tucích. Proto má vliv téměř na každou buňku v těle.  Vlastnost rozpustnosti ve vodě a v tucích je důležitá, protože může neutralizovat volné radikály v tkáních tvořených tukem, například v nervové soustavě, i v tkáních tvořených vodou, jako je srdce, a chránit tak lipoproteiny i membrány, což jiné antioxidanty nedokážou.

THIOCTIC ACID - ODKOVENÍ – VYROBENO V NEJČISTŠÍ KVALITĚ V TOVÁRNĚ DR. CLARK V USA schváleno pro USA a  EU

- PROCHÁZÍ MOZKOVOU BARIEROU

- PŘI PŘI LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY, NEUROPATIE, INKONTINENCE

- PŘI PROBLÉMECH S NADVÁHOU A NEUROLOGICKÝCH PROBLÉMECH

ODKOVUJE:

arzén, olovo, rtuť,vinyl chlorid, polychlorované bifenyly, benzen, kadmium, benzo(a)pyren

polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(b)fluaranthen

Užití kyseliny thioktové:

Vědecky prokázané účinky při:

Diabetes 1. Typu a Diabetes 2. Typu

Glaukom – zelený oční zákal

Hepatitida – zánět jater

Odkovení – významně zvyšuje biliární exkreci anorganické rtuti, olova...(při odkovení užívejte společně s čistým vitamínem C v prášku

KYSELINA THIOKTOVÁ MÁ POTENCIÁL K PŘEKROČENÍ HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY – METAL CHELAČNÍ ÚČINEK

Klinický výzkum

K dispozici je omezený důkaz, že kyselina thioktovou je možné využít jako léčiva pro léčení roztroušené sklerózy!

Kyselina thioktová je rozpustná jak ve vodě, tak v tucích a může proto působit uvnitř buněk i v buněčných membránách.  Díky kombinované rozpustnosti se tato kyselina může dostat do všech částí nervových buněk. V lékařství je kyselina thioktová používána zejména jako součást léčby neuropatií a využívá se také jejího příznivého vlivu na regeneraci jaterních buněk. Popisována je také její role při detoxikaci organismu, protože má schopnost na sebe vázat některé těžké kovy. Napomáhá při regeneraci poškozeného nervového aparátu.

Kyselina thioktová také přispívá k regeneraci ostatních důležitých látek v organismu, jako jsou vitamíny E a C, Koenzym Q10 a glutathion. Vitamínům skupiny B pomáhá přeměňovat živiny na energii.

Kyselina thioktová je zkoumána v léčbě řady zdravotních stavů, včetně diabetes, onemocnění jater a neuropatie.

Kyselina thioktová pomáhá při nemocech stárnutí, včetně Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby.

Kyselina thioktová se doporučuje jako silný antioxidant také sportovcům, konzumentům alkoholu a kuřákům.

Kyselina thioktová pozitivně ovlivňuje procesy související se stárnutím, stresem, fyzickou námahou a řadou onemocnění,

- doporučuje se lidem trpícím závislostí na návykových látkách, jako alkohol, nikotin a další, 
- přispívá k správnému fungování mozku, nervové soustavy, srdce, očí a tvorbě červených krvinek.

"Univerzální antioxidant", který je schopen deaktivovat více volných radikálů než většina ostatních antioxidantů, které jsou rozpustné buď jen v tuku, nebo jen ve vodě. V "obojím", jak v tuku, tak ve vodě to dokáže kyselina thioktová. Dostane se až ke tkáním, které jsou složeny z tuků, např. nervový systém a stejně tak se dostane i k těm, které jsou složeny z vody, např. srdce a proto ochraňuje jak lipoproteiny, tak i membrány; a to neumí žádný jiný antioxidant. Je nejvíce známá jako univerzální metabolický antioxidant rozpustný ve vodě a v tucích. Tato vlastnost je důležitá, protože může neutralizovat volné radikály v tkáních tvořených tukem, například v nervové soustavě, i v tkáních tvořených vodou, jako je srdce, a chránit tak lipoproteiny i membrány, což jiné antioxidanty nedokážou. Zároveň napomáhá účinně bojovat proti volným radikálům a podporuje antioxidační aktivitu ostatních vitaminů. To znamená, že z antioxidantů, které požijete, vytěžíte více.

Kyselina thioktová je tělu vlastní látka, rozpustná ve vodě i v tucích, která podporuje účinek antioxidantů. Má vliv na téměř každou buňku v těle. Pomáhá vitaminům skupiny B, včetně thiaminu, riboflavinu, kyseliny pantotenové a niacinu, přeměňovat sacharidy, tuky a bílkoviny v potravě na energii, kterou může tělo ukládat do zásoby k dalšímu použití. Přímým účinkem na metabolizmus glukózy.  Podporuje účinkek inzulínu ve tkáních a pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru.

Kyselina thioktová tvoří sloučeniny s kovy (je chelatačním činidlem). Zásadně se proto nemá 
užívat současně se sloučeninami kovů (např. s přípravky obsahujícími železo, hořčík, a vzhledem k obsahu vápníku ani s mléčnými výrobky). Účinek těchto léků může potlačit. Užíváte-li celou denní dávku přípravku Thioctic acid,  30 minut před snídaní, můžete přípravky s obsahem železa či hořčíku užívat v poledne nebo večer.
Kyselina thioktová může zesílit účinek insulinu a perorálních antidiabetik. Proto se doporučuje, zejména v počátečním období léčby kyselinou thioktovou, provádět pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi. Ojediněle může být zapotřebí snížit dávku insulinu nebo perorálních antidiabetik. Dodržujte přesně pokyny lékaře. Pravidelná konzumace alkoholu znamená značné riziko vývoje a dalšího postupu narušení nervů a může zabránit účinku léčby kyselinou thioktovou. Proto zásadně alkohol nepijte!

Kyselina thioktová se doporučuje vrcholovým sportovcům vzhledem k silnému regeneračnímu účinku

Kyselina thioktová je univerzální antioxidant rozpustný ve vodě i v tucích, je vhodný pro diabetiky I. a II. typu. Zlepšuje zrakové funkce.

Kyselina thioktová je nazývána „univerzálním antioxidantem“ a v malém množství je vyráběna přímo v těle.

UŽÍVAT PRAVIDELNĚ 100 MG DENNĚ ČLOVĚKU PROSPÍVÁ.  VĚTŠINOU 3X DENNĚ 1 KAPSLI. AŽ 5X DENNĚ 2 KAPSLE. NEBYLY ZAZNAMENÁNY ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY ANI V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ.

U pacientů, kteří se podrobili procesu chelace, byl zaznamenán ústup rakoviny o 90 %!

Každý toxin představuje zábranu na cestě k vyléčení… ať je to amalgám, fluorid, pesticid, herbicid, přebujelé kvasinky…

Problém toxický těžkých kovů a jejich devastujících účinků na lidský organismus se ukazuje být stejně závažný jako je problém překyselení. Bohužel stejně jako tomu bylo v případě překyselení, se informace k lidem dostávají velmi pozvolna a omezeně. V zahraničí existuje velké množství studií, které se touto problematikou již delší dobu zabývají.

Toxické těžké kovy se vyznačují různým působením na živé organismy a různou mírou toxicity, všechny ale mají tendenci akumulovat se v potravním řetězci. Řadíme mezi ně například kadmium, rtuť, chrom, měď, olovo, nikl, zinek, arsen, hliník, plutonium.

V roce 2011 američtí specialisté publikovali výsledky výzkumu tzv. ATSDR seznam nejnebezpečnějších toxických látek podle výskytu u člověka a jejich stupeň toxicity.

Prvních 10 látek je následujících:

Jak sami vidíte, 4 těžké toxické kovy v první desítce a zbytek jsou chemikálie.

a dále chemikálie jako DDT, aflatoxiny, různé herbicidy, fungicidy a insekticidy.

PROČ JSOU NEBEZPEČNÉ

–  jsou toxické již ve velmi nízkých koncentracích

–  jejich působení je plíživé

–  hromadí se v organismu, protože je problém je vyloučit, jejich biologický poločas rozpadu je u mnohých i několik desítek let

– dále se nerozkládají, takže kolují v přírodě a lidském těle donekonečna

– narušují jednotlivé složky imunitního systému a způsobují kožní, alergické a autoimunitní potíže

–  usazují se v kostech a mohou zapříčinit poruchu krvetvorby

– nahrazují v těle jiné kovy jako vápník, hořčík, zinek atd., což způsobuje osteoporózu, padání vlasů, potíže nehtů, kloubů, zubů, stárnutí kůže…

–  podílejí se na vzniku velkého množství volných radikálů v těle

–  usazují se v mozku a působí degeneraci mozkových buněk, což může vést k poruchám paměti, soustředění, poruchám učení, atd.

–  jsou karcinogenní

– vstupují do organismu skrytě a v podstatě se jim není možné vyhnout

– mají vliv na pH vnitřního prostředí – činí ho kyselejším

JAK SE DOSTANOU DO TĚLA

–  s jídlem a pitím, vodou

–  mohou být vdechnuty

–  přes kůži

–  již v prenatálním věku přes placentu

ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ JSOU, KDYŽ JE V TĚLE

–  více těžkých toxických kovů najednou, které mohou spolu reagovat

– přítomny chemikálie, které mohu s kovy vytvářet velmi nebezpečné sloučeniny

– kyselé pH

–  nedostatek zásaditých minerálů a stopových prvků

– plísně, paraziti

–  špatná střevní mikroflóra

– dehydratace

Spolupracujeme

 
 

Najdi-sebe-samaUklid-v-hlave

     Vozdek-euMaserska-skolaZenjo

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.