Super Ravo Zapper

Je malý frekvenční generátor na domácí použití. Jeho rozsah je od 1 do 900 kHz a aplikace signálu do těla je přes ruce, ve kterých je třeba držet výstupní elektrody (eventuelně lze jeho účinnost lehce zvýšit použitím 3. nožní elektrody). Prostupnost vln organismem je omezená, maximálně působí v místě kontaktu elektrod a zejména do kostí nebo střeva se pulsy nedostanou vůbec. Nešíří se dále do okolí a aplikace je možná jednou osobou. Neúčinkuje např. na parazity ve střevech, bakteriální záněty kostí apod. Na druhou stranu ho jeho malé rozměry předurčují pro domácí použití, zejména pak pro pohotové řešení akutních problémů.

Super Ravo Zapper je frekvenční generátor určený k domácímu použití na likvidaci patogenních organismů. Jeho vynikající předností je to, že pracuje na dobíjecí baterie a lze ho tedy použít i tam, kde nemáte k dispozici elektrický proud.

Nevýhodou zappingu Super ravo zapperem je nutnost držet elektrody po celou dobu terapie (nevhodné pro malé děti, které nevydrží držet elekterody celou dobu terapie). Některé frekvene nepříjemně brní do rukou. Zapping neproniká, do kostí, mozku, očí a omezeně střevního obsahu. Doporučujeme pravidelně 1 – 2x ročně absolvovat diagnostiku Oberonem Titanium Aurum a následnou terapii na plazmovém generátoru pro místa kde Zapper nepůsobí.

Jak funguje Zapper

Zapper je generátor kmitů obdélníkového tvaru, které při dostatečně velkém napětí (min. 5V) ničí patogenní mikroorganismy (bakterie, parazity, viry, plísně...) v lidském těle.

Princip

Zapper pracuje na principu tzv. zpětné vazby. Tento jev je založen na tom, že každý živý organismus „vyzařuje" určité, pro svůj druh typické vlnění (neboli frekvenci – kmity). Základní jednotkou frekvence je 1 Hertz /Hz/ – jeden kmit za sekundu. Toto vlnění je pro každý mikroorganismus specifické a téměř neměnné. Roal Raymond Rife zjistil, že pokud se toto vlnění (frekvence) namíří proti mikroorganismu, který jej produkuje ten po 3 až15min. zahyne. Tyto cíleně zaměřené kmity (frekvence) rozkmitají obal (membránu) mikroorganismu (membrány lidských buněk jsou stotisíckrát odolnější vůči el. napětí než membrány patogenních mikroorganismů...) a ta nevydrží zvyšující se kmitání a po chvíli praskne, čímž dojde k usmrcení mikroorganismu a tudíž k jeho deaktivaci.

Pro tuto funkci je však nutné mít k dispozici kvalitní generátor, který po zatížení nemění průběh frekvence ani tvar obdélníkových impulsů a nedochází k poklesu výstupního napětí. Je mnoho výrobků s názvem ZAPPER ale ne všechny pracují tak, jak je popsáno výše. Naprosto spolehlivý a revoluční výrobek je v tomto ohledu Super Ravo ZAPPER, nejnovější produkt společnosti Z-Technology. Dr. Hulda Clark průkopnice Zapprování doporučuje tento Super Ravo ZAPPER ve své knize Revoluce v léčení nemocí, jako jednoznačně jen lepší na světě.

Zde je tedy doslovný překlad textu, který Dr. Clark zaslala Z -Technology, krátce po doručení prvního Super Ravo Zapperu na její kliniku v Mexiku:

"...máte na světovém trhu ojedinělý přístroj! Váš Super Ravo Zapper je skutečně vyjímečný tím, že si člověk může sám nastavit frekvenci a její postupný a velice jemný posun. V mých knihách a v několika dalších seznamech (např. CAFL pozn. Z-Technology s.r.o.) je seznam parazitů, bakterií a virů s příslušnými frekvencemi, které jsem naměřila během svých dlouholetých výzkumů. Všechny tyto frekvence je opravdu možné na Super Ravo Zapperu k mému překvapení nastavit. Váš frekvenční generátor Super Ravo Zapper obsahuje dohromady 350 předvoleb, což je také unikátní !!!
Váš Zapper představuje naprosto skvělou a revoluční funkci – možnost velmi jemného a plynulého posunu frekvencí od horního po spodní pásmo příslušné frekvence mikroorganismu. Tato funkce zajišťuje, že mikroorganismus i při možnosti jeho mutace (například množením.. a tedy možným pozměněním svojí frekvence), bude zasažen a zlikvidován. Posun frekvence je opět možno samostatně nastavit – např. 0,001 Hz/sec až v kHz/sec, současně s časem zappingu a odměřením pauzy mezi příslušnými terapiemi. Tento frekvenční posun je vynikajícím pomocníkem při zappingu, který přesahuje 10-20 minutové působení. U těchto delších působení jsou výsledky dle mých nejnovějších výzkumů výrazně lepší. Po této době je většina přístrojů víceméně neúčinná, neboť dochází k vyrovnání elektrochemických reakcí na působící frekvenci a mikroorganismus, na který je zapping zacílen, je mimo nebezpečí. Pokud je však frekvence v neustálém posuvu, k vyrovnání elektrochemických reakcí nemůže dojít a dle mých výzkumů ničení patogenních mikroorganismů pokračuje po celou dobu zappingu. Při pokusech, které jsem sama s vaším generátorem frekvencí Super Ravo Zapperem prováděla, jsem zjistila, že plísně na nohách, rukách a ve vlasech likviduje Super Ravo Zapper zcela spolehlivě. Bradavice odpadnou již po několika aplikacích (aplikace ale musí být vedena přímo do středu bradavice, jak jsem psala ve své první knize). Znovu musím konstatovat, že máte skvělý a naprosto unikátní frekvenční generátor, který je pro postupy, které jsem popsala ve svých knihách, více než vhodný. Víte, že Váš předchozí typ (Ravo Zapper – pozn. Z-technology s.r.o.) stál za tím, že jsem vám poskytla autorská práva na svou zatím poslední knihu – „Léčení a prevence všech druhů rakoviny". Děláte velice prospěšnou práci a já jsem osobně ráda, že firmy jako je Vaše, existují. Zatím se ve světě o Super Ravo Zapperu moc neví, ale tuším, že brzy bude velice oblíbeným a hojně prodávaným přístrojem ve všech zemích celého světa."

Zapper nesmějí používat lidé s kardiostimulátorem, lidé s kovovými implantáty a těhotné ženy. Používání Zapperu je na vlastní odpovědnost, výrobce ani distributor nejsou zodpověděni za případné následky.

do obchodu 

Spolupracujeme

 
 

Najdi-sebe-samaUklid-v-hlave

     Vozdek-euMaserska-skolaZenjo

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.